6948057276 Αθανασίου Διάκου 1Α, Αγία Παρασκευή alkaios.anak@hotmail.com